Discos

Primer Disco “Kai d’ Raíz” Segundo Disco “Limbo” Tercer Disco “Yesca”...

En vivo

Kai d’ Raíz en Mercedes, Uruguay (2018) Kai d’ Raíz en Mercedes, Uruguay (2017) Villar en el Teatro Border...